IVG Web

IVG Group

Ivan Group

Thiết kế web chuyên nghiệp

Thiết kế web trọn gói
Làm website chuyên nghiệp

840.000 đ /năm

Giảm 5%  >= 2 năm
Giảm 10%  >=3 năm
Giảm 15%  >=4 năm
Giảm 20%  >=5 năm

ĐĂNG KÝ

1.520.000 đ /năm

Giảm 5%  >= 2 năm
Giảm 10%  >=3 năm
Giảm 15%  >=4 năm
Giảm 20%  >=5 năm

ĐĂNG KÝ

ĐẶT MUA GÓI HOSTING CÁ NHÂN ++

2.170.000 đ /năm

Giảm 5%  >= 2 năm
Giảm 10%  >=3 năm
Giảm 15%  >=4 năm
Giảm 20%  >=5 năm

ĐĂNG KÝ

ĐẶT MUA GÓI HOSTING BÁN CHUYÊN NGHIỆP

2.800.000 đ /năm

Giảm 5%  >= 2 năm
Giảm 10%  >=3 năm
Giảm 15%  >=4 năm
Giảm 20%  >=5 năm

ĐĂNG KÝ

ĐẶT MUA GÓI HOSTING CHUYÊN NGHIỆP

3.400.000 đ /năm

Giảm 5%  >= 2 năm
Giảm 10%  >=3 năm
Giảm 15%  >=4 năm
Giảm 20%  >=5 năm

ĐĂNG KÝ

ĐẶT MUA GÓI HOSTING DOANH NGHIỆP

6.300.000 đ /năm

Giảm 5%  >= 2 năm
Giảm 10%  >=3 năm
Giảm 15%  >=4 năm
Giảm 20%  >=5 năm

ĐĂNG KÝ

ĐẶT MUA GÓI HOSTING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

QR Code

Zalo: 0964794699

24/7 sẵn sàng phục vụ bạn

icon

Tư vấn miến phí 24/7

0964794699