IVG Web

IVG Group

Ivan Group

Thiết kế web chuyên nghiệp

Thiết kế web trọn gói
Làm website chuyên nghiệp

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì / năm

Đăng ký

350.000 đ

450.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.vn

Phí khởi tạo : 350.000 đ

Phí duy trì / năm : 450.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 880.000 đ

.com.vn

Đăng ký

300.000 đ

350.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.com.vn

Phí khởi tạo : 300.000 đ

Phí duy trì / năm : 350.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 715.000 đ

.net.vn | .biz.vn

Đăng ký

290.000 đ

340.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.net.vn | .biz.vn

Phí khởi tạo : 290.000 đ

Phí duy trì / năm : 340.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 693.000 đ

.edu.vn

Đăng ký

220.000 đ

250.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.edu.vn

Phí khởi tạo : 220.000 đ

Phí duy trì / năm : 250.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 517.000 đ

.com

Đăng ký

Free

475.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.com

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 475.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 522.500 đ

.net

Đăng ký

Free

440.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.net

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 440.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 484.000 đ

.org

Đăng ký

Free

340.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.org

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 340.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 374.000 đ

.top

Đăng ký

Free

280.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.top

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 280.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 308.000 đ

.xyz

Đăng ký

Free

345.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.xyz

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 345.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 379.500 đ

.size

Đăng ký

Free

588.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.size

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 588.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 646.800 đ

.website

Đăng ký

Free

475.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.website

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 475.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 522.500 đ

.click

Đăng ký

Free

158.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.click

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 158.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 173.800 đ

.work

Đăng ký

Free

170.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.work

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 170.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 187.000 đ

.space

Đăng ký

Free

203.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.space

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 203.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 223.300 đ

.link

Đăng ký

Free

226.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.link

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 226.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 248.600 đ

.biz | .futbol | .pictures | .rocks | .juegos

Đăng ký

Free

370.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.biz | .futbol | .pictures | .rocks | .juegos

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 370.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 407.000 đ

.info

Đăng ký

Free

450.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.info

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 450.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 495.000 đ

.audio

Đăng ký

Free

316.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.audio

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 316.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 347.600 đ

.name | .pw

Đăng ký

Free

339.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.name | .pw

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 339.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 372.900 đ

.club

Đăng ký

Free

380.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.club

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 380.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 418.000 đ

.nagoya | .tokyo | .yokohama | .cymru | .wales

Đăng ký

Free

407.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.nagoya | .tokyo | .yokohama | .cymru | .wales

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 407.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 447.700 đ

.sexy | .diet

Đăng ký

Free

452.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.sexy | .diet

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 452.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 497.200 đ

.cc | .co

Đăng ký

Free

735.000 đ

ĐẶT MUA TÊN MIỀN

.cc | .co

Phí khởi tạo :

Phí duy trì / năm : 735.000 đ

VAT : 10 %

Thành tiền : 808.500 đ

icon

Tư vấn miến phí 24/7

0964794699